Arbo-Milieu-Kwaliteit

 

De Roo vind het van belang dat de geleverde diensten en opgeleverde werken voldoen aan wet-regelgeving bij de totstandkoming van deze werken. Wij hebben om die reden een actief beleid welke erop toeziet dat we de gestelde regels op het gebied van Arbo Milieu en Kwaliteit blijven hanteren.

Certificaten AMK

ISO 9001 certificaat (download als PDF)

VCA ** certificaat (download als PDF)

BRL SIKB 7000 protocol 7001 en 7004 (download als PDF)

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig niet meer weg te denken. De Roo tracht op allerlei manieren CO2 reductie te realiseren. Deze CO2 reductie pakken we heel actief en breed aan. Te denken valt aan energiezuinig materieel, opwaarderen van panden door isolatie en energiezuinige apparatuur.

Om ideeën te vergaren en met andere bedrijven over MVO in een bredere zin te kunnen sparren zijn we actief lid bij GreenDrinks Zuidoost Drenthe

Certificaten MVO

CO2 footprintcalculator 2017 (download als PDF)

Ketenanalyse asfaltverwerking

Inzicht scope 3 emissies 2018

CO2 Certificaat trede 5 - De Roo BV

 

Link naar SKAO:

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/De_Roo_B_V

 

Rapportage 2020 / 2021

CO2-footprintcalculator 2020

Emissie Inventaris 2020 v1.1

Emissie Inventaris Q1_2 2020 v1

Energiemanagementprogramma 2020 v13

Verantwoording reductiedoelstellingen 2020

Maatregellijst 2021

Dialoog Projecten met Gunningsvoordeel

Bouwend Nederland Drenthe

Voortgangsrapportage De Roo juni 2021

 

 

MEER INFORMATIE OVER DIT BERICHT?