Arbo-Milieu-Kwaliteit

 

De Roo vind het van belang dat de geleverde diensten en opgeleverde werken voldoen aan wet-regelgeving bij de totstandkoming van deze werken. Wij hebben om die reden een actief beleid welke erop toeziet dat we de gestelde regels op het gebied van Arbo Milieu en Kwaliteit blijven hanteren.

Certificaten AMK

ISO 9001 certificaat (download als PDF)

VCA ** certificaat (download als PDF)

BRL SIKB 7000 protocol 7001 en 7004 (download als PDF)

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig niet meer weg te denken. De Roo tracht op allerlei manieren CO2 reductie te realiseren. Deze CO2 reductie pakken we heel actief en breed aan. Te denken valt aan energiezuinig materieel, opwaarderen van panden door isolatie en energiezuinige apparatuur.

Om ideeën te vergaren en met andere bedrijven over MVO in een bredere zin te kunnen sparren zijn we actief lid bij GreenDrinks Zuidoost Drenthe

Certificaten MVO

AMK- en MVO Beleid De Roo BV 2013 (download als PDF)

CO2 footprintcalculator 2016 (download als PDF)

CO2 footprintcalculator 2017 (download als PDF)

CO2-footprintcalculator Q1-2 2017 (download als PDF)

Emissie Inventaris 07-2017 v1 (download als PDF)

Emissie Inventaris 2017 v1 (download als PDF)

Verantwoording reductiedoelstellingen 2017 (download als PDF)

Verantwoording reductiedoelstellingen Q1-2 2017 v1 (download als PDF)

Verantwoording reductiedoelstellingen Q1+Q2 2018 (download als PDF)

Energiemanagementprogramma 2017 v10 (download als PDF)

Emissie Inventaris 07-2018 v1 (download als PDF)

CO2-footprintcalculator Q1+Q2 2018 de Roo 1.1 (download als PDF)

CO2-footprintcalculator 2018 (download als PDF)

Emissie Inventaris 2018 (download als PDF)

Verantwoording reductiedoelstellingen 2018 (download als PDF)

Ketenanalyse asfaltverwerking

Inzicht scope 3 emissies 2018

 

Rapportage Q1 + Q2 2019

CO2 footprintcalculator Q1-Q2 2019

Emissie Inventaris 07-2019 v 1.1

 

MEER INFORMATIE OVER DIT BERICHT?