Volgend bericht Vorig bericht

N391 nabij RoswinkelAanleg geluidswal N391

In opdracht van de Provincie Drenthe is een geluidswal gerealiseerd langs de N391 ter plaatse van naastgelegen bebouwing. Vanwege de toekomstige snelheidsverhoging op N391 zou anders de geluidsnorm overtreden worden. 

Voor de werkzaamheden van start konden heeft een flora- en faunaonderzoek plaats gevonden. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen en kon gestart worden met kappen van een gedeelte van de bomen om ruimte te maken voor de geluidswal.

DBG bouw-en reststoffen is in dit project onze leverancier van de grond die nodig is om de geluidswal te realiseren.

Het gaat om een grondwal van ca 300 meter in lengte met een hoogte van 1.80 ten opzichte van het wegdek van de N391. Omdat het maaiveld naast de N391 vrij laag gelegen is hebben we veel grond aan moeten voeren.

BEKIJK DE PROJECTFOTO’S

MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT?