Fasering Ermerweg - Hondsrugweg

Op 18 november zijn onze werkzaamheden begonnen op de kruising Ermerweg-Hondsrugweg.

Vanwege de verwachte bezoekersaantallen voor de nieuwe dierentuin is een aanpassing van het kruispunt noodzakelijk. Vanaf de rondweg (N391) komen straks extra rijstroken om linksaf te gaan richting de parkeerplaats van de dierentuin.

We starten met de noordelijke rijstrook van de Ermerweg, zowel aan de westzijde als aan de oostzijde wordt gewerkt. In de noordbaan van de Ermerweg wordt een regenwaterriool aangelegd.

Bij de foto's is een faseringstekening te zien. De werkvolgorde is als volgt:

  • Donkerblauw - Noordelijke banen van de Ermerweg
  • Groen - Zuidelijk deel van de Hondsrugweg, dit betreft alleen de oostelijk rijbaan
  • Lichtblauw - Zuid-westelijke rijbaan van de Ermerweg
  • Geel - Noord-oostelijk deel van de Hondsrugweg
  • Oranje - Westelijk deel van de Hondsrugweg

Aan het eind van het project worden alle deklagen achteréénvolgens aangebracht. 

De totale duur van de werkzaamheden bedraagt ca 4 maanden. Voor de opening van de nieuwe dierentuin op 26 Maart 2016 moet de kruising gereed zijn.

BEKIJK DE NIEUWSFOTO’S

MEER INFORMATIE OVER DIT BERICHT?