Arbo-Milieu-Kwaliteit

Certificaten

- ISO 9001:2015

- VCA**

- BRL 7000

CO2-Prestatieladder

De Roo heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan en wij zijn daarom ook gecertificeerd op het hoogste niveau, niveau 5, van de CO2-prestatieladder.

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en duurzame energie. Voor de CO2-prestatieladder hebben wij diverse acties uitgezet en plannen gemaakt, voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande documenten. Meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl) → Link naar https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/De_Roo_B_V

Certificaat CO2-prestatieladder

- certificaat CO2-prestatieladder niveau 5

 

Ketenanalyse

- Ketenanalyse effectief inkoop asfaltprojecten

- Footprint scope 3 2021

- Footprint scope 2 2022

 

Keteninitiatief verduurzamen materieel

Binnen De Roo zijn we bezig met verschillende ketenpartners voor het verduurzamen van materieel. Samen met de ketenpartners AVN, Fuhler en PAN komen we meerdere keren samen om als werkgroep te praten over mogelijke verduurzaming van het materieel wat gebruikt wordt op de verschillende projectlocaties.

2023

- Energie actieplan 2023-2

- Energie actieplan 2023-1

- Nieuwsbrief 2023-2

- Nieuwsbrief 2023-1

- Emissie inventaris 2023-1

- Evaluatie Rangordebepaling 2023 1.1

2022

- Energie actieplan 2022-2

- Energie actieplan 2022-1

- Nieuwsbrief 2022-2

- Nieuwsbrief 2022-1

- Energiestroomdiagram 2022 project Oringerbrink

- Emissie inventaris 2022-1

- Emissie inventaris 2022-2

 

2021

- Energie actieplan 2021-2

- Energie actieplan 2021-1

- Nieuwsbrief 2021-2

- Nieuwsbrief 2021-1

- Energiestroomdiagram 2021 project Oringerbrink

- Emissie inventaris 2021-2

- Emissie inventaris 2021-1

 

2020

- Energie actieplan 2020

- Emissie inventaris 2020-2

- Emissie inventaris 2020-1

 

MEER INFORMATIE OVER DIT BERICHT?