Start werk Aelderhooghe in Oud-Aalden

In opdracht van de gemeente Coevorden zijn we gestart met het bouwrijp maken van de Aelderhooghe in Oud-Aalden. Onder andere het aanleggen van rioleringen en wegen is onderdeel van onze werkzaamheden.

 

Het gebied Aelderhooghe in Aalden, waar voorheen de openbare basisschool en een gymzaal stonden, wordt ontwikkeld tot een uniek woongebied. Binnen de bestaande contouren van het gebied wordt ruimte gegeven voor de bouw van negen woningen. De plannen hiervoor zijn in samenspraak met de omwonenden ingevuld. Het is de bedoeling om het authentieke karakter van het gebied zoveel mogelijk intact te laten: de bestaande wegenstructuur, de bomen en het zicht op het beekdallandschap. De materialen van de nieuw te bouwen woningen moeten ook aansluiten bij de omgeving, zoals bijvoorbeeld hout, riet en baksteen. Daarmee ontstaat een uniek woongebied: nieuwbouw op ruime kavels in een eeuwenoude authentieke omgeving.

http://www.coevorden.nl/bouwen/bouwkavels/aelderhooghe.html

BEKIJK DE NIEUWSFOTO’S

MEER INFORMATIE OVER DIT BERICHT?