Volgend bericht Vorig bericht

NoordbargeHerinrichting Ermerweg

In opdracht van de gemeente Emmen gaan wij werkzaamheden uitvoeren aan de Ermerweg met de bijbehorende parallelwegen en fiets- en voetpaden.

De Ermerweg in Noordbarge verwerkt nog veel doorgaand verkeer van en naar het centrum van Emmen. Deze verkeersstroom wil de gemeente graag bundelen via de Rondweg en de Hondsrugweg. Om die reden wordt de Ermerweg heringericht als 30-km zone.

Het grotendeels van de werkzaamheden zal bestaan uit het opbreken en afvoeren van bestaande verharding en het aanbrengen van nieuwe verharding. Om de aanwonenden en bedrijven tijdens de uitvoering bereikbaar te houden, zal het werk gefaseerd uitgevoerd worden.

 

Tevens foto's geplaatst van Henk Zwols (Facebook: FotoEmmen)

MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT?